Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510021
Title De provincie als innovator : over het uitvinden van een vroeg 21e-eeuwse leefomgeving
Author(s) Roncken, P.A.
Source Utrecht : Gemeente Utrecht - 43 p.
Department(s) Landscape Architecture
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract De val van Icarus is niet alleen een dramatisch verhaal over een noodlottige
gebeurtenis, het is vooral een verhaal met een goed advies. Samen met zijn
vader Daedalus, de architect van het labyrint van Knossos, is Icarus op reis
naar zijn thuisland, aan de overzijde van de zee. Alleen dankzij een gewaagde
uitvinding kunnen zij terugkeren naar Athene. Daedalus bouwt twee paar
enorme vogelvleugels, bij elkaar gehouden door bijenwas. Alles was goed
gegaan als ze maar niet te laag en te dicht bij het wassende water, of te
hoog en te dicht bij de verzengende zon zouden vliegen. De val van Icarus
is niet te wijten aan het falen van de uitvinding, maar aan de grenzeloze
nieuwsgierigheid van een nieuwe generatie. Het goede advies dat met dit
verhaal overgebracht wordt, is een vaderlijke raadgeving aan een jongere
generatie die grensoverschrijdend is. Je kunt je echter afvragen, op wie
deze vergelijking betrekking heeft met de rol van de provincie in gedachte.
Voor mij, als onafhankelijk adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, komt het als
volgt over: innovatie is in onze tijd een complex begrip geworden. Er is een
typische Icarus en een typische Daedalus manier van innoveren. De rol van
Icarus wordt nu vooral ingevuld door jonge starters en een sterk geloof in
een vrije markt. Van deze jonge generatie en vrije markt mag veel risicovol
en grensoverschrijdend gedrag worden verwacht, met mogelijke valpartijen.
De nieuwe Omgevingswet lijkt met name de innovatieve rol van Icarus
gelegenheid te geven om meer invloed in het publiek en collectief domein
uit te gaan oefenen. Maar er bestaat ook een innovatieve rol van Daedalus.
Deze lijkt duidelijk weggelegd voor de provincie als een innovator tussen
de grote lijnen van het Rijk en de uitvoerende partijen op gemeenteniveau.
Wel moet helder zijn dat het juist Daedalus is geweest die zowel de moeilijke
reis over zee als de enorme vleugels heeft bedacht.
Ik zie het als mijn bijdrage om de noodzakelijke en fascinerende uitvindingen
aan de kant van de provincie zichtbaar te maken, en waar zij nog ontbreken,
te helpen ontwikkelen. Welke innovaties stellen wij ons daarbij voor? Welke
grote reis die ons te wachten staat in de komende jaren kan op die manier
tot een memorabele oversteek worden? In mijn programma doe ik een paar
voorstellen die mij haalbaar lijken binnen de termijn die mij is gesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.