Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510085
Title Baggeren in de Loosdrechtse Plassen : een verslag van een studiedag van de Werkgroep Waterkwaliteits Onderzoek Loosdrechtse Plassen over de baggerproblematiek in de Loosdrechtse Plassen, Bilthoven, 16 oktober 1987
Author(s) Higler, L.W.G.; Parma, S.; Liere, L. van
Source Netherlands : WOL (WOL - rapport 1987-5) - 18
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1987
Abstract Het baggeren van sediment, als aanvullende maatregel ter bestrijding van eutrofiëring, is al enige tijd in discussie. Ook in de Loosdrechtse Plassen is de problematiek opportuun, daar sanering van het inlaatwater en huishoudelijk afvalwater niet direct heeft geleid tot een verbetering van de waterkwaliteit. De baggerproblematiek wordt aan de orde gesteld omdat er vanuit beleids- en beheerskringen bij voortduring wordt gevraagd om vertalingvan in de werkgroep vergaarde kennis naar de praktijk van beheer en beleid, en omdat concentratie op een bepaald probleem integrerend werken kan op de wetenschappelijke vraagstelling en toepassing van onderzoeksresultaten. De baggerproblematiek wordt benaderd vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt, met nadruk op de milieubelangen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.