Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510284
Title Open data voor precisielandbouw in Nederland
Author(s) Dijk, C.J. van; Kempenaar, C.
Source Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Plant Research rapport 662) - 32 p.
Department(s) PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) gegevens verzamelen - gegevensanalyse - gegevensbeheer - precisielandbouw - nederland - data collection - data analysis - data management - precision agriculture - netherlands
Categories Data Processing, Database Management
Abstract In Nederland is het aanbod van open data voor precisielandbouw toepassingen divers maar relatief beperkt. Het zijn vooral de nationale en lokale overheden en (semi-overheids) instellingen zoals KNMI, Kadaster, CBS, PDOK, PBL en kennisinstellingen die hun data vrij beschikbaar stellen voor gebruik door derden. Binnen het agrarisch bedrijfsleven is er weinig tot geen bereidheid is tot het delen van data. Dit is terug te voeren op de zorgen die leven met betrekking tot eigendomsrechten, compliance, kwaliteit, aansprakelijkheid, beveiliging en privacy. Deze terughoudendheid is een rem op de mogelijkheden om toepassingen voor precisielandbouw te ontwikkelen. Naast technische oplossingen op het gebied van data management, infrastructuur en interoperability is er een sterke behoefte aan ‘verdienmodellen’ waarbij partijen die gegevens aanleveren delen in de revenuen (benefit-sharing).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.