Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 510550
Title Inventaris van het archief van de Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1907, 1946-) 1947-1991 (1995) met gedeponeerd archief van: Het proefstation voor het Boschwezen Nederlands-Indië 1807-1971 en Het Comité inzake bestudering en bestrijding van de iepenziekte 1923-1966
Author(s) Anonymous,
Source Winschoten : [CAS, Centrale Archief Selectiedienst] (CAS-inventaris nr. 215) - 60
Department(s) Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Dorschkamp)
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) bosbouw - bomen - onderzoeksinstituten - proefstations - plantenziektebestrijding - nederland - indonesië - archieven - nederlands indië - forestry - trees - research institutes - experimental stations - plant disease control - netherlands - indonesia - archives - netherlands east indies
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.