Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510869
Title Waarom zo? : enkele regels voor werkvereenvoudiging in de bloemisterij
Author(s) Westendorp, F.
Source S.l. : S.n. - 22
Department(s) Instituut voor Tuinbouwtechniek
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1965
Keyword(s) lesmaterialen - arbeidsomstandigheden - arbeidsplaatsen - tuinbouw - sierteelt - illustraties - vereenvoudiging van het werk - teaching materials - working conditions - work places - horticulture - ornamental horticulture - illustrations - work simplification
Abstract Deze afbeeldingen zijn niet vrij te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van, en met een copyrightvermelding die luidt: © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations. Het is niet toegestaan de geleverde afbeeldingen te gebruiken voor andere producten dan vooraf is overeengekomen met Fiep Amsterdam bv. In de afbeeldingen mag op geen enkele wijze geknipt, geplakt, gekleurd etc. worden, m.a.w. er mag niets aan de afbeeldingen worden veranderd. Fiep Amsterdam bv wil voor publicatie of druk van de afbeelding de context weten en een proef of ontwerp zien van het artikel, boek of kaartje waar de tekening staat afgebeeld. Fiep Amsterdam bv behoudt zich het recht voor een ontwerp af te keuren. Fiep Amsterdam bv wil altijd een presentexemplaar van het uiteindelijke product, zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen hiervan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.