Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 510980
Title Risicobeheer van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard : Een terugblik op 20 jaar actief bodembeheer
Author(s) Lange, H.J. de; Veen, Jan Van der; Middendorp, Ben; Breedveld, M.; Rietra, R.P.J.J.; Faber, J.H.
Source Bodem (2016)6. - ISSN 0925-1650 - p. 34 - 36.
Department(s) Alterra - Animal ecology
WIMEK
Alterra - Sustainable soil management
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2016
Abstract In de Krimpenerwaard liggen slootdempingen die in veel gevallen verontreinigd
zijn. Het gebied wordt momenteel gesaneerd door de dempingen
af te dekken met schone grond om risico’s voor landbouw en
natuur te beperken. Het afdekken van dempingen was eind vorige
eeuw een nieuwe vorm van omgaan met bodemverontreiniging in landelijk
gebied die in de Krimpenerwaard op grote schaal als pilotproject
Beleidsvernieuwing Bodem is toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.