Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 511090
Title Kliekjes eten in de kas: een model voor telen zonder emissies
Author(s) Blok, Chris
Source Kliekjes eten in de kas: een model voor telen zonder emissies, Onder Glas, jrg 13, nr. 10, p. 22-23, 2016-10-01, Jos Bezemer
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Media appearance
Publication year 2016
Keyword(s) sustainable agriculture - greenhouse horticulture - emission reduction - cropping systems - plant development - plant nutrition
Categories Horticulture / Cropping Systems
About Over tien jaar moet de glastuinbouw nagenoeg emissieloos telen. De teler heeft er in 2027 voor te zorgen dat zijn drainwater geen resten meer bevat van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Onderzoekers zijn inmiddels op weg naar een teeltmethode waarbij de plant op tijd het nitraat en fosfaat in de substraatmat volkomen op eet. Daarbij komt veel aan op het vinden van de juiste evenwichten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.