Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 511179
Title De toegevoegde waarde van online intervisie : Pilot onder startende leraren
Author(s) Biemans, H.J.A.; Wallenaar, Marjolein
Source Van Twaalf tot Achttien 26 (2016)4. - ISSN 1380-4731 - p. 30 - 31.
Department(s) Education and Competence Studies
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract Met het project Begeleiding Startende Leraren (BSL) stimuleert het Ministerie van OC&W de samenwerking tussen voscholen en (universitaire) lerarenopleidingen met als doel de professionele ontwikkeling van startende leraren te versterken en voortijdige uitval terug te dringen door middel van het samen ontwikkelen van zogeheten ‘inductiearrangementen’. In zo’n arrangement beschrijft de school op welke wijze zij de startende leraar de eerste drie jaar gaat faciliteren en begeleiden. Vanuit Wageningen participeert men met een deelproject.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.