Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 511844
Title Gewas draagt bij aan oplossen verdichting
Author(s) Sukkel, Wijnand
Source Gewas draagt bij aan oplossen verdichting, Akker, 2016-12-01, Jorg Tönjes, http://edepot.wur.nl/402782
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Media appearance
Publication year 2016
About Volgens onderzoekers en bodemkundigen is er geen gewas voorhanden dat in zijn eentje het probleem van ondergrondverdichting kan oplossen. Er zijn wel gewassen die in combinatie met de juiste vruchtwisseling, bodemsparende mechanisatie en grondbewerking bijdragen aan een beter doorwortelbare grond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.