Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 512319
Title Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009
Author(s) Akker, P. van den; Damste, P.J.; Huiskes, R.; Kuit, G.; Smolders, G.; Stortelder, A.; Verkaik, J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2175) - 94
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouw bedrijven - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - landbouwbedrijven - monitoring - landgoederen - twente - farming - nature conservation - agri-environment schemes - farms - estates
Categories Nature Management (General) / Agriculture (General)
Abstract In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en samenwerkende overheden. Gedurende een periode van vijf jaar wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd. Dit rapport doet verslag van de monitoringsresultaten van het tweede jaar, 2009. De volgende aspecten zijn in de monitoring meegenomen: bedrijfsvoering en veterinaire zaken, ecologie (vogels, vegetatie), waterhuishouding en maatschappelijke omgeving. De successievelijke jaren worden uiteindelijk in een eindverslag gebundeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.