Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 512650
Title Unieke coöperatieve samenwerkingsvorm leidt tot Kadaster voor boominformatie
Author(s) Pol, P. van de; Janssen, H.; Rip, F.I.
Source Geo-Info 13 (2016)6. - ISSN 1572-5464 - p. 12 - 14.
Department(s) Alterra - Spatial knowledge systems
GeodeskGeodesk
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract Een jaar geleden is de coöperatie
Boomregister gestart met het
leveren van landsdekkende
boominformatie verkregen
uit AHN, Satellietdata, slimme
algoritmen en verschillende open
basisregisters. Een jaar verder
blijkt dat de boominformatie
waardevol is voor heel veel
meer toepassingsgebieden
dan we ooit hadden durven
dromen: van gemeentelijk
groenbeheer tot het plaatsen
van nieuwe 4G-zendmasten en
van risicomanagement voor
kabels, leidingen en dijken tot
het handhaven van de Boswet.
De waarde van het Kadaster voor
Boominformatie lijkt evident.
Maar is dit een toevalstreff er of is de
coöperatieve samenwerkingsvorm
een nieuwe succesformule?
In dit artikel kijken we naar de
toepassingsgebieden en gebruikers
en onderzoeken we of een
coöperatief model past bij het
opzetten van een landelijk register.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.