Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 512890
Title Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graag en stro : notitie voor Boeren voor Natuur, polder van Biesland
Author(s) Plomp, M.
Source Wageningen UR Livestock Research - 9 p.
Department(s) LR - Backoffice
LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Research report
Publication year 2011
Abstract Boeren voor Natuur is gebaseerd op het principe van nul-aanvoer, het bedrijf moet volledig zelfvoorzienend zijn. Op Hoeve Biesland blijkt het o.a. wegens grondsoort niet mogelijk de gewenste hoeveelheid graan en stro zelf te telen. Dat betekent dat het principe van nul-aanvoer zou moeten worden losgelaten en moeten worden vervangen door een systeem waarbij wel aanvoer mogelijk is. Onderstaande berekeningen schetsen de mogelijkheden en gevolgen van de afvoer van mest ter compensatie van de aanvoer van krachtvoer (graan) en stro. De berekeningen simuleren de teelt van graan en stro op het eigen bedrijf. Dit benadert het principe van nul-aanvoer. Eerst wordt berekend hoeveel kg N uit mest nodig zou zijn voor de teelt van de hoeveelheid graan en stro die wordt aangevoerd. De bijbehorende hoeveelheid mest wordt vervolgens afgevoerd. Deze benadering is reëler dan uit te gaan van een N-afvoer die gelijk is aan de N-aanvoer (mineralenbalans). Verliezen bij de teelt (efficiëntie van omzetting) zouden anders worden afgewenteld buiten het bedrijf, waardoor het aantrekkelijk zou kunnen worden om graan aan te voeren en mest af te zetten. In theorie zou dan een heel intensief bedrijf kunnen ontstaan. Met de bepaalde omrekeningsfactoren worden vervolgens verschillende bedrijfssituaties doorgerekend. De huidige situatie waarin de koeien in ligboxen worden gehouden is de uitgangssituatie. Daarnaast is een situatie doorgerekend waarin de melkkoeien op stro worden gehouden. Het bedrijf heeft namelijk plannen om een dergelijke stal te bouwen. Vervolgens is gekeken naar een situatie waarin een deel van het stro vervangen wordt door riet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.