Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 513848
Title Op zoek naar varroaresistente of –tolerante honingbijen in Nederland.
Author(s) Blacquiere, T.
Source Bijenhouden 10 (2016)5. - ISSN 1877-9786 - p. 16 - 20.
Department(s) PPO/PRI Biointeractions and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract De westerse honingbij bezit eigenschappen waardoor volken kunnen omgaan met een varroabesmetting zonder meteen in te storten. Sommige van die eigenschappen zijn inmiddels bekend. Door selectie kunnen die resistentie- of tolerantie-eigenschappen in volken versterkt worden. In de veredelingsprogramma’s in Amerika (Rinderer e.a., 2010) en Europa (Büchler e.a., 2010) worden enkele van die eigenschappen meegenomen. Selectie treedt ook op in de natuur; de niet-aangepaste individuen (in ons geval volken) overleven niet en planten zich niet voort. Alleen de wél aangepaste blijven over. Opmerkelijk is dat de voorbeelden waar de natuur selecteerde succesvoller zijn dan de pogingen van bijenveredelaars om hun volkenbestand in de richting van meer resistentie te veredelen. Er zijn nu vele voorbeelden waarin aangetoond is dat resistentie of tolerantie tegen varroa mogelijk is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.