Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 513962
Title Waterplanten in laagveenwateren : een beschrijving van referenties aan de hand van vegetatieopnamen
Author(s) Veer, R. van 't; Arts, G.H.P.; Schaminée, J.H.J.; Smits, N.A.C.
Source Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte - 60
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1999
Abstract Ten behoeve van het onderzoek naar de abiotiek en biotiek van laagveenwateren is nagegaan welke planten en plantengemeenschappen kenmerkend zijn voor de verschillende typen wateren in het laagveengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.