Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 513967
Title Natuur
Author(s) Dirkx, G.H.P.; Vugteveen, P.
Source In: Balans van de Leefomgeving 2016 Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - p. 56 - 66.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2016
Abstract In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de internationale doelen voor behoud van
biodiversiteit en de duurzame benutting ervan. Er is sprake van een verbetering,
maar de milieudruk op natuur blijft – in hoofdzaak door toedoen van de huidige
manier van landbouw bedrijven – te groot. In een apart onderzoekstraject
evalueert het PBL de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies.
De resultaten hiervan worden in 2017 verwacht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.