Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 513971
Title Oekraïne - Referendum en relevantie voor de agro-foodsector in Nederland
Author(s) Meulen, B.M.J. van der; Bruil, Willem
Source Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2016 (2016)3. - ISSN 1874-9674 - p. 107 - 111.
Department(s) Law and Governance
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2016
Abstract Op 6 april 2016 maakt de Nederlandse bevolking een ongebruikelijke stembusgang: in een referendum wordt een oordeel gevraagd over het Associatieverdrag met Oekraïne.[2] Voor of tegen? Het gaat om een eerste referendum op basis van de Wet raadgevend referendum.[3] Zoals de titel van de wet al zegt, gaat het niet om een bindende beslissing. Art. 3 van die wet bepaalt dat de uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzing, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt en de opkomst bij het referendum ten minste dertig procent van het totale aantal kiesgerechtigden bedraagt. In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van het associatieverdrag. Daarbij staat het belang voor de agro-foodsector voorop, maar ook zal aandacht worden besteed aan de context en aan andere onderdelen van het verdrag.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.