Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514131
Title Testmodel voor urine-afstroming op nieuwe vloer
Author(s) Snoek, J.W.; Vlaanderen, C. van
Source Veehouderij Techniek (2016). - ISSN 1387-3105
Department(s) Farm Technology Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Keyword(s) testmodel - Urine - ammoniakemissie - stalvloer
Abstract Onderzoeker Dennis Snoek van de Wageningen Universiteit ontwikkelde een
model waarmee de invloed van de urineplas op de ammoniakemissie van een
nieuwe stalvloer bepaald wordt.
Hoe meer urine er reageert met de vaste mest op de vloer, hoe
meer ammoniakvorming er plaatsvindt op het vloeroppervlak.
Daarom is het van belang dat de vloer de urine zo snel mogelijk
afvoert. Om te meten in welke mate een stalvloer kan bijdragen
aan het beperken van de ammoniakemissie, maakte Snoek
gebruik van een thermische camera. Deze camera meet de
warmte en toont aan hoe snel het ‘plasoppervlak’ op de vloer
afneemt.
Eerst meten, dan stal bouwen
Met behulp van de meetgegevens stelde Snoek een plasmodel
op. Volgens de onderzoeker kan er aan de hand van het model
een meetstrategie ontwikkeld worden alvorens er een stal
gebouwd wordt. Tegenwoordig bouwt men proefstallen om er
eerst een jaar metingen te verrichten. Dit is straks overbodig,
verwacht Snoek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.