Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514302
Title Leren voor Duurzame Ontwikkeling, een Verkenning van een Learnscape : gebaseerd op interviews met uiteenlopende experts op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling
Author(s) Meer, Suzanna van der; Wals, Arjen E.J.
Source Wageningen : Wageningen University & Research - 24
Department(s) Education and Competence Studies
WASS
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Dit rapport bevat de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar de betekenis van het concept duurzaamheidsdidactiek en beantwoordt de vraag of leren voor duurzame ontwikkeling (LVDO) een speciale didactische aanpak behoeft. In drie maanden tijd heeft een beperkte literatuurstudie plaatsgevonden en zijn acht deskundigen op het terrein van pedagogiek, didactiek en leren in de context van duurzame ontwikkeling en burgerschap geïnterviewd. De bevindingen zijn vervolgens gedeeld tijdens het Festival van de Duurzaamheid in een ‘duurzaamheidshotspot’ waar deelnemers kanttekeningen en aanvullingen konden plaatsen die zijn meegenomen in deze rapportage.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.