Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514497
Title VSH: Varroa Sensitive Hygiene
Author(s) Blacquiere, T.; Panziera, D.
Source Nieuwsbrief van bijen@wur (2015)32.
Department(s) PPO/PRI Biointeractions and Plant Health
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2015
Abstract VSH staat voor ‘Varroa Sensitive Hygiene’, het hygiënisch gedrag waarmee hygiënische bijenwerksters het door varroamijten besmette gesloten broed weten te herkennen (door het celdeksel heen) en dit openen en uitruimen. Deze VSH wordt veelal beschouwd als één van de belangrijke gedragingen die een bijenvolk helpen resistent tegen varroa-mijten te worden. 'Arista Bee Research' bijvoorbeeld probeert een hoge graad van VSH in te kruisen in bijen met behoud van de andere geselecteerde gewenste eigenschappen. Door VSH wordt de reproductie van de mijt onderbroken (ze kan soms wel opnieuw instappen in een andere cel en het weer proberen), maar het kost ook een pop (die wordt uitgeruimd). Dat laatste is natuurlijk wel jammer, vermits de pop nog gezond genoeg was om een voor het volk nuttig leven te leiden. Nieuw onderzoek wijst er op dat het verlies van waardevolle poppen vermeden wordt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.