Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514716
Title Duurzame aanpak engerlingen: ken de vijand!
Author(s) Rozen, K. van; Wolters, Ria; Olijve, A.J.
Source St. Veldleeuwerik - 9 p.
Department(s) Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) scarabaeidae - larven - duurzame landbouw - biologische bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - grasveld - larvae - sustainable agriculture - biological control - integrated pest management - grass sward
Categories Biological Control
Abstract Uit recent onderzoek blijkt dat bepaalde cultuurmaatregelen engerlingen afdoden ( Rapport Bestrijding van engerlingen in grasland ). Uit een deskundigendag bleek dat goed beheerd grasland minder gevoelig is voor sc hade door engerlingen. Het is onduidelijk welke aanpak en onder welke omstandigheden een effectieve bijdrage levert aan de schadebeperking. Hoe effectief kunnen deze maatregelen worden ingezet? Kan op basis van kennis een gerichte en daarmee goedkopere bio logische bestrijding met bijvoorbeeld insectparasitaire nematoden worden ingezet? Bij welke soorten en aantallen engerlingen levert het een aceptable beheersing op? Uit gesprekken met landbouwers bleek dat er ook andere ideeën. Pagina 2 van 11 leven om het engerlingenprobl eem aan te pakken. Dit praktijknetwerk heeft het omgaan met engerlingen een nieuwe impuls gegeven. Kennisuitwisseling via dit netwerk heeft tot goede discissies geleidt en nieuwe inzichten zijn opgedaan. Een duurzame oplossing lijkt mogelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.