Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514753
Title Schol in de Noordzee : een biografie van de platvis en de Nederlandse visserij
Author(s) Posthumus, Roelke; Rijnsdorp, A.D.
Source Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact - ISBN 9789045031231 - 272 p.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
WIAS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2016
Abstract Schol is een van de populairste vissen in Europa. Eeuwenlang is gedacht dat de voorraad in zee onuitputtelijk was, hoeveel vis we ook consumeerden. Maar niets is minder waar. Zonder strikt beheer zou de schol, evenals vele andere zeedieren, verdwijnen uit de Noordzee. Schol in de Noordzee beschrijft de wonderlijke levensloop van deze platvis - zijn geboorte, gedaanteverwisseling, leefgewoonten, voortplanting-, maar is tegelijkertijd een gedetailleerde geschiedenis van de Noordzee, de Nederlandse visserij en het visserijonderzoek. En natuurlijk komt de vraag die tegenwoordig zo belangrijk is uitgebreid aan de orde: is duurzame bevissing van schol en andere vissoorten mogelijk en zo ja, welke maatregelen moeten daarvoor genomen worden? Zonder vooringenomenheid en met verstand van zaken worden alle aspecten van een van de grootste ecologische uitdagingen van onze tijd behandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.