Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 514876
Title Dieraantallen, mestproductie, mestmarkt en kosten mestafzet : evaluatie Meststoffenwet 2016: deelrapport ex post
Author(s) Koeijer, Tanja de; Luesink, Harry; Prins, Henri
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-002) - 29
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De door EZ geformuleerde vragen luiden respectievelijk: Vraag 9a: Wat is de ontwikkeling van de mestproductie in tonnen N en P, alsook de ontwikkeling in dieraantallen in de afgelopen jaren, uitgesplitst naar diersoorten? Hoe verhoudt deze zich tot het mestexcretieplafond 2002 in de derogatiebeschikking? Vraag 9b: Zijn er effecten waar te nemen van de verandering in het voerspoor op de hoeveelheid N en P in mest? Vraag 24: Wat is de ontwikkeling van de mestmarkt (productie-gebruik/verwerking-export) in de afgelopen jaren geweest? Vraag 26: Wat zijn de directe en indirecte economische en maatschappelijke gevolgen van het mestbeleid?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.