Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 515103
Title Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen
Author(s) Dijk, W. van; Weide, R.Y. van der; Kroon, A.
Source Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 721) - 42 p.
Department(s) Team Acrres
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) brouwerij-industrie - brouwerijafvalwater - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - algen - biomassa - biomassa productie - afvoerwater - flotatie - algenteelt - brewing industry - brewery effluent - waste water - waste water treatment - water treatment - algae - biomass - biomass production - effluents - flotation - algae culture
Categories Waste Water Treatment / Algae
Abstract In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-ACRRES. De resultaten behaald in 2012 en 2013 zijn beschreven in afzonderlijke rapporten. In dit rapport zijn de resultaten van 2014 en 2015 beschreven. In 2014 is onderzocht of een voorbehandeling van het proceswater via cavitatie-flotatie het zuiveringsresultaat kan verbeteren en in 2015 of de energie-input van de LEDbelichting kan worden verminderd door te flashen (afwisselende licht-donker periodes op microseconde tijdschaal). Verder is in 2015 en 2016 via een literatuurstudie gekeken naar de verwaarding van de geproduceerde algenbiomassa en zijn de conclusies van het gehele project samengevat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.