Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 515148
Title Testcases KringloopToets 2015-2016 en daaruit geleerde lessen : verslag van workshops ter introductie en validatie van de KringloopToets
Author(s) Vellinga, Theun; Leenstra, Ferry
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 993) - 45
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De KringloopToets is in 2015 ontwikkeld door Wageningen Livestock Research in samenwerking met de Werkgroep Kringlopen. In de Werkgroep zijn de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, de Provincie Noord Brabant, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de stichting Natuur en Milieu, de Brabantse Milieu Federatie en de Nederlandse Vereniging voor Diervoederindustrie vertegenwoordigd. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant is met diverse stakeholders in workshops de KringloopToets gevalideerd en getest. Dit rapport heeft als doel de resultaten, ervaringen en geleerde lessen van deze workshops vast te leggen. Op grond van de ervaringen is de werkwijze in de workshops aangepast. Algemene conclusie uit de workshops is, dat de KringloopToets een goed gespreksinstrument is om met diverse stakeholders maatregelen, die het beter sluiten van nutriëntenkringlopen beogen, gezamenlijk te onderzoeken en gedeelde inzichten te verkrijgen in de mogelijke effecten van die maatregelen. Uitwerken van een casus (maatregel) met stakeholders van verschillende achtergronden vereist wel de nodige tijd en inzet van alle deelnemers. Het doel van de toets is om te komen tot gedeelde en gezamenlijk onderschreven inzichten, niet om besluiten te nemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.