Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 515527
Title Graskarper en macrofauna, verslag over onderzoek in een zestal proefsloten
Author(s) Zweerde, W. van der
Source Wageningen : Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek - 127
Department(s) Centre for Agrobiological Research
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1989
Abstract Door het IBS/CABO (Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen resp. Centrum voor agrobiologisch onderzoek) wordt reeds geruime tijd onderzoek gedaan naar biologische methoden voor waterplantenbeheersing. Eén van de onderzochte methoden is het gebruik van de graskarper (Ctenopharyngodon idella Val.) Om zijn werkzaamheid als plantenbestrijder onder nederlandse veldomstandigheden te toetsen is in een aantal wateren graskarper uitgezet. Naast de invloed op de waterplantenhoeveelheid werd aandacht besteed aan de invloed op waterplantendiversiteit, fyto- en zoöplankton, macrofauna en chemische samenstelling van het water. De invloed op de visstand werd bepaald door het RIVO. In dit verslag worden de uit een zestal proeven verkregen resultaten betreffende de macrofauna weergegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.