Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 515560
Title Over de minerale bestanddelen en hun onderlinge betrekkingen in weidegras van "normale" bedrijven
Author(s) Brandsma, S.
Source Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen dl. 54, verh. 6) - 65
Department(s) Human and Animal Physiology
Publication type Research report
Publication year 1954
Keyword(s) melkveehouderij - rundveehouderij - weiden - begrazing - grassen - mineralen - bemonsteren - dairy farming - cattle husbandry - pastures - grazing - grasses - minerals - sampling
Categories Feed Composition and Quality / Cattle
Abstract Wat het weideseizoen betreft, beschikt men in Nederland over een vrij groot aantal grasanalyses afkomstig van bedrijven waarop stoornissen voorkomen. Als een gemis wordt echter gevoeld, dat er geen voldoende cijfermateriaal is omtrent de mineralensamenstelling van het gras van goed renderende, „normale", „gezonde" bedrijven, waarmee bedrijven bedoeld worden, waar de melkopbrengsten en de vruchtbaarheid van de dieren weinig of niets te wensen overlaten en waar stofwisselingsziekten vrijwel niet voorkomen. Het is duidelijk dat cijfers van dergelijke „gezonde" bedrijven van veel belang kunnen zijn voor de beoordeling van het mineralenpatroon van grasmonsters van „zieke" bedrijven. Daarom werden tijdens het weideseizoen 1952 op 14 boerderijen in verschillende delen van het land 2 maal per maand monsters weidegras verzameld, die werden geanalyseerd op ruw eiwit, K20, Na20, CaO, MgO, Cl, S04, P205 en Cu. De uitkomsten zijn niet alleen in onderling verband beschouwd, maar ook met betrekking tot andere factoren, zoals de bemesting, de botanische samenstelling, de temperatuur en dergelijke. In dit onderzoek waren 6 zuivere weidebedrijven en 8 gemengde bedrijven betrokken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.