Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 515562
Title Voorwaarts met de milieuprestaties van de Nederlandse open-teelt sectoren: een verkenning naar 2020 ten behoeve van 'Telen met toekomst'
Author(s) Buck, A. de; Ruijter, F. de; Wijnands, F.; Enckevort, P. van; Dijk, W. van; Pronk, A.; Haan, J. de; Booij, R.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Telen met toekomst nr. 1) - 93
Department(s) Plant Research International
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) vollegrondsteelt - akkerbouw - bloembollen - boomteelt - emissiereductie - nutriëntenuitspoeling - pesticiden - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - waterkwaliteit - nederland - outdoor cropping - arable farming - ornamental bulbs - arboriculture - emission reduction - nutrient leaching - pesticides - environmental impact - sustainability - water quality - netherlands
Abstract Dit rapport beschrijft het overheidsbeleid voor landbouw en milieu op het gebied van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, en de daaruit afgeleide doelen welke voor de bedrijven binnen 'Telen met toekomst' gesteld zullen worden. Verder worden beschreven de huidige milieuprestaties van de vier sectoren en de tekortkomingen ten aanzien van milieudoelstellingen en oplossingsrichtingen om de gestelde doelen te kunnen gaan voldoen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.