Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516018
Title Effect toekomstige warmtelevering door derden op primair brandstofverbruik en energie-efficiëntie in de glastuinbouw
Author(s) Velden, N.J.A. van der; Verhaegh, A.P.
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut nr. 456) - 26
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) glastuinbouw - brandstofverbruik - energiegebruik - energie - efficiëntie - duurzaamheid (sustainability) - nederland - greenhouse horticulture - fuel consumption - energy consumption - energy - efficiency - sustainability - netherlands
Categories Horticulture
Abstract De overheid en de glastuinbouw hebben in 1993 een meerjarenafspraak-energie gemaakt. De doelstelling van deze afspraak is een verbetering van de energie-efficiëntie in de glastuinbouw met 50% over de periode 1980-2000. De energie-efficiëntie is het primair brandstofverbruik per eenheid product. Het gebruik van warmte van derden wordt gezien als de belangrijkste optie voor vermindering van het primair brandstofverbruik. In 1995 bestond het energiegebruik van de glastuinbouw voor ruim 7% uit warmte van derden. Dit betreft ruim 6% warmte van w/k-installaties van nutsbedrijven, geplaatst op glastuinbouwbedrijven en 1% restwarmte van elektriciteitscentrales. De energie-efficiëntie bedraagt in 1995 60% ten opzichte van 1980. Indien geen warmte van derden zou worden gebruikt, dan zou de energie-efficiëntie in 1995 63% zijn geweest. Door het gebruik van warmte van derden is de energie-efficiëntie in 1995 dus 3 procentpunt beter. In de tweede helft van dit decennium zal dit verder toenemen. Restwarmteprojecten worden momenteel gerealiseerd in de B-driehoek, Erica en Klazienaveen. Ook het aantal w/k-installaties van de nutsbedrijven neemt verder toe. De doelstelling van het onderzoek is de toekomstige hoeveelheid warmtelevering door genoemde activiteiten, de besparing aan primair brandstof en het effect op de energie-efficiëntie te schatten. Hiervoor is informatie gebruikt van de nutsbedrijven. Door de restwarmteprojecten die na 1995 in gebruik komen, zal het aandeel warmte van derden in de totale energiebehoefte van de glastuinbouw naar schatting met 3 procentpunt toenemen. Door de w/k-installaties van nutsbedrijven die begin 1996 gepland waren neemt het aandeel warmte van derden toe met 2,9 procentpunt. Gezamenlijk neemt het aandeel warmte van derden hierdoor toe van 7,4% in 1995 tot 13,3% bij het volledig in gebruik zijn van de projecten. Zowel door de extra w/k-warmte als door de nieuwe restwarmteprojecten wordt circa 2% primair brandstof bespaard; de totale besparing door warmtelevering is naar schatting 4%. Deze 4% gaat samen met een verbetering van de energie-efficiëntie. Afhankelijk van de ontwikkeling van de fysieke productie per m2 kas verbetert de energie-efficiëntie in het jaar 2000 met 1,9 tot 2,5 procentpunt. Voor het realiseren van verdere energiebesparing door het gebruik van warmte van derden is het van belang dat er meer bedrijven gebruik maken van deze warmtebron en dat het aandeel in de totale warmtebehoefte op de bedrijven (dekking) bij de meeste projecten hoger wordt. De aspecten die bepalend zijn voor de dekking zijn het warmteleverend vermogen per m2 kas, het gebruik van C02 van derden en het gebruik van rookgasreiniging bij w/k-installaties. Deze aspecten worden echter voor een belangrijk deel reeds bepaald bij de opzet van de projecten. Aanbevolen wordt bij de opzet van projecten hier extra aandacht aan te schenken. Ook bij bestaande projecten wordt aanbevolen activiteiten te ondernemen om de dekking te verhogen. Tot slot wordt aanbevolen de bedrijven met warmte van derden verder in kaart te brengen waarna deze geplaatst kunnen worden ten opzichte van alle glastuinbouwbedrijven. Hierdoor ontstaat inzicht in de verdere mogelijkheden van warmtelevering aan de glastuinbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.