Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516022
Title Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven : achtergrondgegevens bij de deelprojecten: Phytophthora-bestrijding in aardappelen, vuurbestrijding in tulpen
Author(s) Buurma, J.S.; Janssen, H.
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut nr. 454) - 55
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) plantenziektebestrijding - fungiciden - phytophthora infestans - solanum tuberosum - aardappelen - tulpen - botrytis - botrytis tulipae - bedrijfsvergelijking in de landbouw - kosten - gewasbescherming - nederland - plant disease control - fungicides - potatoes - tulips - farm comparisons - costs - plant protection - netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Uit gegevens van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO blijkt dat het ene bedrijf op een hectare aardappelen veel minder fungiciden gebruikt dan het andere bedrijf. De 20% zwaarste gebruikers verspuiten drie tot vier maal zoveel werkzame stof als de 20% lichtste gebruikers. De doelstelling van dit onderzoek is het vinden van verklaringen voor deze verschillen. Daarmee kunnen mogelijk aanwijzingen worden verkregen voor het beperken van (de kosten van) het middelengebruik. Het onderzoek spitst zich toe op de bestrijding van phytophthora in poot- en consumptieaardappelen. Parallel wordt een soortgelijk onderzoek uitgevoerd naar de bestrijding van Botrytus in de tulpenteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.