Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516029
Title Ontwikkeling van de Nederlandse biologische agribusiness
Author(s) Zimmermann, K.L.; Wijnen, C.
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut nr. 458) - 73
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 1996
Keyword(s) biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - landbouwindustrie - agro-industriële sector - marktanalyse - voedselconsumptie - handel - organic farming - organic foods - agribusiness - agroindustrial sector - market analysis - food consumption - trade
Categories Organic Farming / Food Industry
Abstract De biologische landbouwsector wordt geconfronteerd met een langzamere groei van de vraag in vergelijking met het aanbod van biologische landbouwproducten. De vraag die de sector en de overheid zich stellen is: "hoe kunnen we de positie van deze sector verbeteren?" Daar moet het onderzoeksproject "Verkenning biologische landbouw" een antwoord op geven. Een van de onderdelen daarin is het actualiseren van de Nederlandse biologische agribusiness. De Nederlandse biologische agribusiness is zowel georiënteerd op de Nederlandse thuismarkt als op de exportmarkt. De stagnatie in de Nederlandse consumentenvraag naar biologische producten werd de afgelopen twee jaar gelukkig gecompenseerd door de groeiende buitenlandse vraag naar biologische producten. Deze exporttoename heeft ervoor gezorgd dat de producent, de handel en de verwerking konden groeien. Ter versterking van de concurrentiepositie zowel op de thuis- als op de exportmarkt is het van belang de huidige stand van zaken in de Nederlandse biologische agribusiness te beschrijven en te analyseren. In deze rapportage wordt dan ook ingegaan op de vraag welke ontwikkelingen zich in de biologische productie en afzet in Nederland in de afgelopen jaren hebben voorgedaan en welke factoren hierop van invloed waren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.