Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516231
Title Het Arboretum der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen : kort overzicht van het wezen en de geschiedenis der dendrologie, van de literatuur en de herkomst onzer houtgewassen, en van de geschiedenis der nomenclatuur; gevolgd door een lijst van de in het Rijks Arboretum voorkomende houtgewassen, met hunne benamingen volgens de in 1905 herziene wetten der botanische nomenclatuur, met de voornaamste synomiemen, de geografische verspreiding, en verdere gegevens
Author(s) Valckenier Suringar, J.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 3, [verh. 5])
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1910
Keyword(s) arboreta - botanische tuinen - bosbouw - houtteeltkenmerken - spermatophyta - nederland - literatuuroverzichten - biologische naamgeving - gelderland - graphics - tabellen - veluwe - botanical gardens - forestry - silvicultural characters - netherlands - literature reviews - biological nomenclature - tables
Categories Botany (General) / Biology of Bacteria, Fungi and Plants (General) / Botanical Gardens, Herbaria
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.