Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 516280
Title Enige hoofdzaken uit de leer der mikrobieën (kleinwezens), in 't biezonder plantaardige
Author(s) Giltay, E.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 4, [verh. 11])
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1911
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.