Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516336
Title Terreinbeherende organisaties en verdienmodellen - Algemeen fonds of kans?
Author(s) Borgstein, M.H.
Source Wageningen Economic Research (Verkenning / Wageningen Economisch Research 2017-046) - 9 p.
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
Publication type Scientific report
Publication year 2017
Abstract De rijksoverheid schroeft de publieke financiering voor natuuronderhoud, -beheer en -ontwikkeling terug en tegelijkertijd vindt decentralisatie van taken naar de provincie plaats met gevolgen voor financi ering. Dit betekent dat Terreinb eheren de organisaties (TBO’s) hun financiering en bedrijfsvoering anders moeten organiseren en op zoek moeten naar nieuwe verdienmogelijkheden van natuur en landschap. Het advies in deze verkenning is om een stappenplan of een beslisboom te volgen. Via deze aanpak komt een TBO zelf tot het inzicht wat voor haar de opdracht is, hoe met welk verdienmodel dat kan worden ingevuld en welke partijen hier al ervaring mee hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.