Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 516354
Title Waar en onder welke omstandigheden infecteert Rhizopus stolonifer moerplanten van kalanchoe?
Author(s) Gaag, D.J. van der; Sar, M. van der
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 533) - 23
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) kalanchoe - rhizopus stolonifer - stengels - bladeren - plantenziekten - stems - leaves - plant diseases
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract De schimmel Rhizopus stolonifer is een belangrijke veroorzaker van uitval bij moerplanten van kalanchoë. De schimmel veroorzaakt zachtrot van de stengels en de bladeren. De ziekte slaat vooral toe in de tweede helft van de teelt, maar onbekend was waar en onder welke omstandigheden het de plant kan infecteren. Uit literatuur over Rhizopus bij enkele bloemisterijgewassen en bij vruchten in de naoogstfase, blijkt de aanwezigheid van wonden en een hoge luchtvochtigheid de kans op infectie verhoogt of zelfs garandeert. In dit onderzoek zijn kanachoë-moerplanten kunstmatig verwond en geplaatst bij een hoge luchtvochtigheid. Hierna zijn de planten die besmet waren met Rhizopus zeer frequent waargenomen (tot tweemaal per dag).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.