Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 517038
Title Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de aspergillus - methode voor de bepaling van phosphorzuur en kali in de grond
Author(s) Gerretsen, F.C.; Blumendal, N.
Source 's-Gravenhage : Directie van den Landbouw (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 46,4) - 85
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Publication type Research report
Publication year 1940
Keyword(s) indicatorplanten - fosfor - kalium - bodem - grondanalyse - bodembiologie - bodemfauna - bodemflora - indicator plants - phosphorus - potassium - soil - soil analysis - soil biology - soil fauna - soil flora
Categories Soil Classification
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.