Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 519578
Title MAMBO-modelbeschrijving en uitgangspunten in het kader van de Evaluatie van de Meststoffenwet 2016
Author(s) Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H.; Blokland, P.W.
Source Wageningen Economic Research (Factsheet / Wageningen Economic Research 2017-044)
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
WIAS
Publication type Brochure
Publication year 2017
Abstract Dit factsheet betreft een technisch achtergronddocument bij de Ex-ante rapportage van de Evaluatie Meststoffenwet (EMW) 2016 (Schoumans et al., 2017). In dit technische factsheet wordt een korte beschrijving gegeven van het in de EMW2016 gehanteerde MAMBO-model voor het berekenen van: de meststromen op de Nederlandse Mestmarkt (Schoumans et al., 2017; paragraaf 3.2), de ammoniak- en andere stikstofgerelateerde emissies naar de lucht (Schoumans et al., 2017; paragraaf 3.4) en de ruimtelijk specifieke bodembelasting met stikstof en fosfaat (Schoumans et al., 2017; paragraaf 3.3). Daarnaast beschrijft het voor de onderscheiden scenario’s in de EMW2016 de gehanteerde uitgangspunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.