Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 519630
Title Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater
Author(s) Hoijtink, Reijer; Heukelum, Mark van; Peeters, Edwin
Source Ede : Stichting RIONED - ISBN 9789057737534
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de (verwachte verschillen tussen de) effecten van gescheiden rioolstelsels en verbeterd gescheiden rioolstelsels op de ecologisch belangrijke macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater. Deze groep van organismen geeft een goed beeld van de waterkwaliteit op de middellange termijn (weken tot maanden). Door op een groot aantal locaties bij zowel GS als VGS monsters te nemen, is de invloed van het type stelsel op de soortensamenstelling onderzocht. Acht waterschappen hebben aan het onderzoek deelgenomen door geschikte onderzoekslocaties te selecteren (aan de hand van vooraf vastgestelde criteria), hier onderzoek te doen naar de macrofaunasamenstelling en informatie over omgevingsvariabelen te verzamelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.