Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 519789
Title Rivierenland leeft! Verbinden door samenwerking : Quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland
Author(s) Gies, T.J.A.; Nieuwenhuizen, W.
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2777) - ISBN 9789463430791 - 41
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) levensomstandigheden - perceptie - omgevingspsychologie - milieu - rivierengebied - living conditions - perception - environmental psychology - environment
Categories Environmental Sciences (General)
Abstract Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal. In deze quickscan brengen we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de leefbaarheid in beeld. We geven inzicht in de kansen en bedreigingen waarin naast de huidige situatie ook de verwachte ontwikkelingen en trends voor Regio Rivierenland geschetst worden. Daarmee concretiseren we de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de komende jaren in regio Rivierenland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.