Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 520049
Title Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in brabantse beken
Author(s) Verdonschot, Piet; Verdonschot, Ralf; Bauwens, Jolanda; Brugmans, Bart; Dees, Albert; Kits, Mirja; Moeleker, Mieke; Hoog, Jacco de; Scheepens, Mark; Barten, Ineke; Coenen, Daniel; Vugt, Angelique van; Roovers, Sandra
Source Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2017-16) - ISBN 9789057737398 - 136
Department(s) WIMEK
Water and Food
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Waterschappen stellen zich als doel om de komende jaren alle oppervlaktewateren in een goede ecologische toestand te brengen. Herinrichtingsprojecten zijn relatief duur en hebben vooralsnog een tegenvallend ecologisch resultaat. Door het slim toepassen van kleinschalige maatregelen blijkt het mogelijk te zijn om met relatief kleine ingrepen een bijdrage te leveren aan KRW-doelen. Per type kleinschalige maatregel zijn de effecten op de waterkwaliteit en de ecologie van het oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete aanbevelingen, die vervolgens als leidraad bij beheer kunnen dienen. Welke maatregel het beste kan worden ingezet in een beek hangt sterk af van de gestelde doelen en de lokale omstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.