Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520148
Title Strategische agenda Wageningen Research 2018-2021
Author(s) Wageningen Research,
Source Wageningen : Wageningen University & Research - 52
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) research institutes - research policy - applied research - innovations
Categories Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
About Deze strategische agenda van Wageningen Research volgt op de onderzoeksevaluatie van alle TO2-instituten1 door een internationale commissie van experts. Deze recente evaluatie bevestigt het beeld van Wageningen Research als onderzoeksorganisatie die uitstekend, waardevol en noodzakelijk onderzoek verricht. De nauwe relatie met het fundamentele onderzoek van Wageningen University wordt als belangrijke kracht van Wageningen Research gezien. De commissie constateert echter ook dat de voorwaarden voor het realiseren van kwaliteit en impact onder druk staan vanwege aanhoudende bezuinigingen door de rijksoverheid. Deze agenda gaat over de ambities van Wageningen Research. We richten ons daarbij op de maatschappelijke agenda en houden vast aan de ambities die in het Strategisch Plan Wageningen University & Research 2015-2018 zijn opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.