Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520174
Title Voeding van de plant via het blad
Author(s) Beeftink, W.G.; Boon, J. van der; Borgman, H.H.; Dulk, P.R. den; Ende, J. van den; Knoppien, P.; Pouwer, A.; Roorda van Eysenga, J.P.N.L.; Schouwburg, J.C. van; Schreven, A.C. van; Wezenberg, H.J.
Source Mededelingen : contactorgaan voor de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst / Directeur van de Tuinbouw 20 (1957). - p. 150 - 157.
Department(s) Institute for Soil Fertility
Publication type Article in professional journal
Publication year 1957
Abstract Ook via het blad kunnen aan de plant voedingsstoffen worden toegediend. Van deze wetenschap, die vooral belangrijk is met het oog op een snelle opheffing van voedingstekorten, wordt in de praktijk reeds gebruik gemaakt. De praktische uitvoering van deze mogelijkheid stuit op weinig moeilijkheden, daar de meeste land- en tuinbouwbedrijven tegenwoordig wel over sproeiwerktuigen voor de ziektebestrijding beschikken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.