Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520427
Title Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs
Author(s) Knotters, Martin; Bartholomeus, Ruud; Hack-ten Broeke, Mirjam; Hendriks, Rob; Holshof, Gertjan; Hoving, Idse; Kroes, Joop; Mulder, Martin; Walvoort, Dennis
Source Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2017-07) - ISBN 9789057737497 - 65
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Alterra - Sustainable soil management
LR - Animal Nutrition
LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De Waterwijzer Landbouw wordt in een aantal fasen gerealiseerd. In eerdere fasen is het bestaande modelinstrumentarium verbeterd, uitgebreid en zijn modelinstrumenten (SWAP- WOFOST) gekoppeld tot een operationeel en getoetst simulatiemodel voor gras, mais en aard- appelen en getoetst op plausibiliteit. Met het instrumentarium kunnen voor deze gewassen nu direct opbrengstreducties berekend worden als gevolg van vernatting, droogte en zout. In fase 3, vastgelegd in dit rapport, is een volgende koppeling gerealiseerd – tussen SWAP- WOFOST met BBPR (BedrijfsBegrotingsProgramma Rundvee) - om ook de indirecte schade als gevolg van de bedrijfsvoering mee te kunnen nemen bij de schadeberekeningen. Hiermee is het mogelijk om directe en indirecte schade voor droogte, nat en zout apart te berekenen. Een uitgebreide rapportage over de indirecte effecten is weergegeven in het werkdocument ‘Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw’. De volgende reeds ingezette stap is het beschikbaar maken van het instrument voor de akkerbouw en bollenteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.