Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 520673
Title Aanbevelingen voor de voortzetting van het benthos onderzoek in de windparken PAWP en OWEZ : op basis van een poweranalyse en literatuurreview
Author(s) Glorius, Sander; Bos, Oscar; Chen, Chun
Source Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C042/17) - 47
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) benthos - onderzoek - windmolenpark - offshore - mariene ecologie - research - wind farms - marine ecology
Categories Marine Ecology
Abstract Benthos onderzoek aan offshore windparken wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van de aanwezigheid van een windmolenpark (en de uitsluiting van visserij daarbinnen) op de benthische gemeenschappen van de zachte bodems en tevens hoe de benthische gemeenschappen op het geïntroduceerde hard substraat zich hebben ontwikkeld. Dit is van belang om inzicht te krijgen in de effecten van operationele parken op lange termijn (decennia) en wat dit kan betekenen met betrekking tot schaalvergroting. Het doel van deze studie is inzichtelijk te maken welke nieuwe inzichten kunnen worden verwacht van een herhaalde bemonstering van het benthos in het harde en zachte substraat van de windmolenparken PAWP en OWEZ, ongeveer 10 en 15 jaar na de installatie van deze parken. Tevens wordt gekeken of en hoe eventuele aanpassing van de bemonstering de verwachtte resultaten kan versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.