Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 520818
Title Smaakonderzoek biologische geteelde producten 2000 : tomaat en komkommer
Author(s) Verkerke, W.; Gurp, H. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Naaldwijk (Intern rapport / Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Naaldwijk 230) - 17
Department(s) Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - tomaten - komkommers - smaak - smaakonderzoek - glasgroenten - groenteteelt - organic farming - organic foods - tomatoes - cucumbers - taste - taste research - greenhouse vegetables - vegetable growing
Categories Vegetables / Organic Farming
Abstract Er is geïnventariseerd wat de mogelijke knelpunten in smaak zijn bij de gewassen tomaat en komkommer aan de hand van kleinschalige oriënterende smaakproeven en metingen met het PBG smaakmodel. Daarnaast is aan de hand van literatuuronderzoek en oriënterende smaakproeven nagegaan wat mogelijke knelpunten bij een smaakverbetering zijn en welke teeltmaatregelen eventueel toegepast zouden kunnen worden. Op het PBG in Horst zijn proeven uitgevoerd om een biologisch teeltsysteem te ontwikkelen en te optimaliseren, waarbij glasgroenten van een hoogwaardige kwaliteit milieuvriendelijk en rendabel worden geproduceerd. Uit deze proeven zijn enkele rassen komkommer en tomaat op smaak onderzocht. Daarnaast is van enkele biologisch telende tuinders product onderzocht. Tenslotte is biologisch geteeld product uit het handelskanaal op smaak onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.