Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 522336
Title Microscopisch onderzoek naar de zuiverheid van enkele specerijen
Author(s) Raamsdonk, L.W.D.; Hedemann, B.
Source Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2017.005) - 33
Department(s) RIKILT - BU Toxicology Bioassays & Novel Foods
Publication type Research report
Publication year 2017
Keyword(s) specerijen - saffraan - peper - muskaatnoten - paprikapoeder - microbiologische technieken - spices - saffron - pepper - nutmegs - paprika - microbiological techniques
Categories Spices and Flavourings / Analytical Chemistry
Abstract Doel van het project was om inzicht te krijgen in de kwaliteit en zuiverheid van enkele specerijen. Hiertoe is een aantal visuele onderzoeksmethoden getoetst en geoptimaliseerd. Verder is informatie verzameld over de variatie in de productieprocessen, en is getracht om een indicatie te krijgen over het tijdsbestel van een survey. De aanpak omvatte de ontwikkeling van een toolbox van visuele technieken en de toepassing hiervan op een selecte set van vijf specerijen: saffraan, zwarte peper, witte peper, nootmuskaat en paprikapoeder. Deze toolbox omvat nu het verkrijgen van een indicatie van kleur, geur, structuur en bij gemalen materialen van de grofheid van de maling. Daarnaast worden textuur, microscopische samenstelling en de aanwezigheid van zout, zand en sommige mineralen onderzocht. Er is in september en oktober 2016 een eerste set van 62 monsters in gemalen vorm en acht in ongemalen vorm aangekocht bij 11 verschillende verkooppunten (Nederland: 10 en Duitsland: 1): 9 monsters saffraan, 15 zwarte peper, 11 witte peper, 11 nootmuskaat en 16 monsters paprikapoeder. De ongemalen monsters (twee monsters muskaatnoten, drie monsters zwarte en twee monsters witte peperkorrels, een verpakking hele paprika’s) zijn in het laboratorium gemalen en gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij het onderzoek van de 62 commercieel gemalen specerijenmonsters. Zestien monsters die in de eerste set een beeld lieten zien dat anders was dan de gemiddeld waargenomen parameters per specerij werden opnieuw gekocht en onderzocht (set 2). Voor een beperkte set monsters van witte/zwarte peper en nootmuskaat is een Volatile Organic Compound (VOC) fingerprint gemaakt en vergelijken met de microscopische resultaten. De VOC fingerprint is vooral gebruikt als indicatie voor het niveau van de vluchtige (actieve) stoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.