Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 522748
Title Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven
Author(s) Silvis, H.J.; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J.
Source Wageningen University & Research (Notitie Wageningen Economic Research 2017-036) - 4 p.
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
LEI Green Economy and Landuse
Publication type Brochure
Publication year 2017
Abstract Terwijl het aantal akkerbouw- en melkveebedrijven in Nederland geleidelijk daalt, stijgt de gemiddelde bedrijfsomvang. Afgezien van de kleine bedrijven (zie verantwoording), is de gemiddelde oppervlakte van akkerbouwbedrijven in de periode 2006-2015 gestegen van 60 tot 64 ha, en die van melkveebedrijven van 45 tot 53 ha. De gemiddelde balanswaarde van deze bedrijven bedroeg aan het eind van 2015 respectievelijk 3,9 en 3,1 mln. euro. Het eigen vermogen is de belangrijkste financieringsbron. De solvabiliteit van de akkerbouwbedrijven is in de periode 2006-2015 iets opgelopen (tot 78%). Die van melkbedrijven is echter met vijf procentpunten gedaald tot 66%, door een combinatie van hoge investeringen en magere bedrijfseconomische resultaten. Zowel qua inkomen als qua rendement op eigen vermogen zijn de gemiddelde resultaten van de melkveehouderij in de beschouwde periode fors achtergebleven bij die van de akkerbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.