Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 522761
Title Duurzame resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora door cisgene modificatie (DuRPh) : Een overzicht van resultaten en reacties uit de samenleving
Author(s) Toussaint, H.A.J.M.
Source Wageningen University & Research - 6 p.
Department(s) PPO/PRI Communicatie
Publication type Brochure
Publication year 2015
Abstract Het DuRPh-programma liet duidelijk zien dat bestaande, succesvolle aardappelrassen met cisgene modificatie met meerdere resistentiegenen, duurzaam resistent gemaakt kunnen worden tegen Phytophthora. Het telen van aardappelrassen met stapeling van resistentiegenen kan grote voordelen hebben voor milieu en economie. Op de lange termijn kunnen telers voor meer dan 80% besparen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (veelal fungiciden) door toepassing van een strategie voor resistentiemanagement, zelfs wanneer Phytophthora één of meer resistentiegenen heeft doorbroken. De wetenschappelijke kennis van de positie en functie van resistentiegenen tegen Phytophthora in wilde kruisbare verwanten van de cultuuraardappel, is dankzij het DuRPh-onderzoek enorm toegenomen. Deze nieuwe kennis bleek reeds waardevol in conventionele veredelingsprogramma’s, zoals voor rassen voor de biologische landbouw, doordat die kennis moleculaire merkers opgeleverd heeft waarmee resistentiegenen in kruisingsprogramma’s gemakkelijk gevolgd kunnen worden. De methoden van het identificeren en isoleren van genen van wilde aardappelsoorten en het inbrengen van deze genen in bestaande aardappelrassen, zijn in het onderzoek verder verbeterd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.