Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 522775
Title Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?
Author(s) Mattijssen, T.J.M.; Buijs, A.E.; Elands, B.H.M.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)135. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
WASS
Alterra - Regional development and spatial use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Keyword(s) citizens - nature management - landscape management - nature conservation - public participation - burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbescherming - publieke participatie
Categories Nature Management (General)
Abstract Het woord burgerinitiatief duikt steeds
vaker op. Actieve burgers wachten niet
tot de overheid iets voor hen doet, maar
nemen zelf het heft in handen als ze
groen willen verbeteren of onderhouden.
Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage
vanuit de participatiesamenleving terug
te zien bij terreinbeherende organisaties,
provincies en het ministerie van
Economische Zaken. De verwachtingen
over de bijdrage van georganiseerde
burgers aan natuur, bos en landschap zijn
soms hooggespannen. Maar is dat wel
realistisch? Wij beschrijven in dit artikel
de effecten die groene burgerinitiatieven
hebben en reflecteren op wat dat
betekent voor het natuurbeheer in
Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.