Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 523077
Title Meer kennis van fotosynthese bij aardbei
Author(s) Kaiser, M.E.; Janse, J.
Source Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2017 (2017)Special Aardbeien. - ISSN 1878-8408 - p. 14 - 15.
Department(s) WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie
Horticulture and Product Physiology Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Aardbei is een belangrijk glasgewas geworden. De laatste 15 jaar is de bedekte teelt van aardbeien zelfs met ruim 70 procent toegenomen tot meer dan 360 ha. Een groter areaal onder glas betekent echter ook dat het energiegebruik in de aardbeiteelt stijgt. Het is dan ook belangrijk om naar manieren te zoeken om op energie te kunnen besparen, bijvoorbeeld op elektriciteit benodigd voor de belichting of op het stoken van gas voor de CO2-bemesting. Het in kaart brengen van de fotosynthese en de verdamping van in kassen geteelde aardbeien is hierbij van groot belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.