Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 524436
Title Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel
Author(s) Ruijter, F.J. de; Schröder, J.J.; Geel, W.C.A. van; Postma, R.
Source Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 672) - 37
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - akkerbouw - bemesting - maatregelen - stikstofmeststoffen - nederland - potatoes - arable farming - fertilizer application - measures - nitrogen fertilizers - netherlands
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract Het vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn biedt ruimte voor zgn. equivalente maatregelen: maatregelen waarbij gebruiksnormen verhoogd kunnen worden zonder dat de milieukwaliteit verslechtert. Dit onderzoek richt zich op evaluatie van N-bijmestsystemen voor aardappel en gebruik als equivalente maatregel. Een theoretische verkenning laat zien dat ideale N-bijmestsystemen die voor verschillende groeiomstandigheden de juiste N-gift geven een iets lager N-overschot geven ten opzichte van bemesting volgens een vaste totale gift. Evaluatie van proeven liet zien dat N-bijmestsystemen mogelijke besparingen ten opzichte van de N-bemestingsrichtlijn veelal goed konden aangeven, maar situaties met een hogere optimale N-gift niet. Daarmee heeft gebruik van N-bijmestsystemen als equivalente maatregel momenteel onvoldoende perspectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.